ЯҢАЛЫКЛАР


9
август 2019 ел.
җомга

ТР Министрлар Кабинетының  30.04.2014 № 289  карары белән расланган «2014-2021 елларга Татарстан Республикасында ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар арасыннан булган затларны торак урыннар белән тәэмин итү” программасын башкару кысаларында ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына 2019 елда 373,2 млн. сумга торак фатирлар сатып алу алу каралган, шуларның:

44,7 млн. сум – Россия Федерациясе бюджетыннан;

328,5 млн. сум – Татарстан Республикасы бюджетыннан.

 


8
август 2019 ел.
пәнҗешәмбе

ТР Бәяләүчеләр союзы КП башкарма дирекциясе аппаратында Кама Тамагы районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы җитәкчесе Сергей Головин белән киңәшмә үткәрде. Очрашу барышында ТР авыл җирлекләрендә сатыла торган күчемле һәм күчемсез милек объектларын комплекслы бәяләү мәсьәләләре каралды. Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы җитәкчесе мөлкәтне хуҗалык әйләнешенә җәлеп итүне системалаштыруны, бәяләү сыйфатын контрольдә тотуны, бюджет чыгымнарын һәм мөлкәт сату вакытын киметүне күздә тотучы бәяләү оешмаларны берләштерү республика пилот проектын тәкъдим итте .Шулай ук министр урынбасары Эдуард Дияровның күчемсез милекне бәяләү факторларын исәпкә алу буенча элек Союзның Эксперт советы утырышы нәтиҗәләре буенча әйтелгән тәкъдимнәре исәпкә алынды.  

 


7
август 2019 ел.
чәршәмбе

Сатуга «Чувашагролизинг» акционерлык җәмгыятенең 1008840 данә гади исемле акцияләренең документар булмаган формада дәүләт пакеты тәкъдим ителә, бу устав капиталының 98,961 % ын тәшкил итә.

Җәмгыять эшчәнлегенең төп төре-финанс арендасы (лизинг/сублизинг) буенча эшчәнлек.

"Чувашагролизинг» АҖ милкендә склад биналары булган 1371,3 кв. м мәйданлы административ-көнкүреш бинасы бар.

2018 ел, 2019 елның 1 кварталы өчен бухгалтер хисабы кушымта итеп бирелә.


6
август 2019 ел.
сишәмбе

2019 елның 31 июленә дәүләт мөлкәтен һәм җир кишәрлекләрен файдаланудан һәм сатудан Татарстан Республикасы бюджетына кергән салым булмаган керемнәр 268,58 млн. сум тәшкил итте. 31.07.2019 көненә Татарстан Республикасы бюджеты алдындагы бюджет йөкләмәсе 45,9 % ка үтәлде.

 

Шул исәптән, статьялар буенча, 2019 елның 31 июленә Татарстан Республикасы бюджетына керде:

мөлкәтне арендалаудан-54,9 млн. сум – план 90,3% ка үтәлгән;

җир арендасыннан -48,1 млн. сум – план 68,8% ка үтәлгән;

сервитуттан-1,85 млн. сум – план 83,3% ка үтәлгә;

мөлкәтне сатудан-33,4 млн. сум – план 133,8% ка үтәлгә;

ышанычлы идарәдән-56,4 млн. сум–план 89,8% ка үтәлгә;

дивидендлар – 35,5 млн. сум - план 26,4% ка үтәлгә;

дәүләт унитар предприятиеләренең чиста табышы өлешеннән – 36,5 млн. сум - план 129,1 % ка үтәлгән.


5
август 2019 ел.
дүшәмбе

2019 елның 2 августында Россия Федерациясе Президенты «дача амнистиясен» 2021 елның 1 мартына кадәр озайтучы һәм аның гамәлен киңәйтә торган федераль законга кул куйды. Әлеге документ хокукый мәгълүматның рәсми порталында урнаштырылган.

Күрсәтелгән датага кадәр бакча участокларында төзелгән йортларга хокукларны рәсмиләштерү элеккеге гадиләштерелгән тәртиптә башкарылачак - җир кишәрлегенә хокук булган очракта бары тик техник план гына кирәк булачак. Барлык кирәкле документларны хуҗасы хокукларны теркәү органнарына мөстәкыйль тапшыра ала.

РФ субъектлары тарафыннан кадастр эшләре өчен максималь дәрәҗәдә чик бәяләрне билгеләү мөмкинлеге турында сроксыз норма кертелә. Гамәви милектә булган җир кишәрлекләрен, шул исәптән гомуми файдаланудагы җирләрне бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләре (СНТ) әгъзаларына милеккә ташламалы түләүсез бирү срогы 2022 елның 1 мартына кадәр озайтыла.

 


2
август 2019 ел.
җомга

Әлеге закон алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләрендә эшмәкәрлек һәм инвестиция эшчәнлеге алып бару шартларын камилләштерүгә юнәлдерелгән.

Федераль закон нигезендә алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләр чикләренә су объектлары акваториясе кертелергә мөмкин. Шулай ук закон белән су объекты акваториясен кертү күздә тотыла торган алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләр чикләрен, шул исәптән мондый чикләрне билгеләү тәртибен булдыру яки үзгәртү тәртибе билгеләнә. Шул ук вакытта алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территорияләр резидентларының Россия Федерациясе Су кодексы һәм башка федераль законнар нигезендә су объектларыннан яки аларның өлешләреннән файдалану хокукын алуы күздә тотыла.

 


1
август 2019 ел.
пәнҗешәмбе

ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең “Күп функцияле үзәге» ДБУ җитәкчесе Ленара Мозафарова катнашында министрлык тарафыннан күп функцияле үзәкләр аша күрсәтелә торган дәүләт хезмәтләрен күрсәтүне оештыру сораулары буенча киңәшмә үтте. Беренче этапта күп функцияле үзәкләр аша 19 дәүләт хезмәтенең бишесен тәкъдим итүне оештыру планлаштырыла, ә киләчәктә бу исемлек киңәйтеләчәк.

 

Бүген СРО мөрәҗәгатьләренә сыйфатсыз бәя бирү нәтиҗәләренә шикаять бирү өчен бердәнбер органнар булып бәяләүчеләрнең үз-үзләрен җайга салучы оешмалары (СРО) яки суд тора. Шул ук вакытта, кайбер вак-төяк СРОларның тикшерү үткәрү һәм үз әгъзаларына карата дисциплинар йогынты чараларын куллану алымнары һәрвакытта да объектив түгел. Россия Икътисадый үсеш министрлыгы тарафыннан СРО шикаятьләрен карау нәтиҗәсенә карата бәхәсләрне судтан тыш җайга салу мөмкинлеген билгеләүгә юнәлдерелгән закон проекты әзерләнде. Алар бәяләү эшчәнлеге буенча совет каршында апелляция органы булдыру юлы белән карала. РФ Икътисад үсеше министрлыгы  фикеренчә, тәкъдим ителгән механизмны кертү апелляцияләрне компетентлы тикшерүне тәэмин итәргә генә түгел, ә иң яхшы тәҗрибәләрне берләштерү базасында мөрәҗәгать итүчеләрнең шикаятьләрен карау сыйфатын да күтәрергә мөмкинлек бирәчәк.

 

ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы тарафыннан 2019 нчы елның 18 сентябрь көнне автотранспорт чаралары сату буенча электрон формада аукцион үткәрелә. Сатуга безнең илдә җитештерелгән 4 ВАЗ-21140  автомобиле куелды. Сатуга куелган 4  автомбиль дә 2008 елда чыгарылган, сатуга куелган башлангыч бәясе – 60 000, аукцион адымы – 1 800 сум. Сату турында мәгълүматларны   Россия Федерациясенең рәсми сайтында  www.torgi.gov.ru, ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләренең сайтында www.mzio.tatarstan.ru һәм на электрон  мәйдан - sale.zakazrf.ru сайтларында таба аласыз.

Сатуда катнашу өчен претендентлар электрон  мәйдан - sale.zakazrf.ru сайтында теркәлергә тиешләр.

Аукционда катнашу өчен гариза бирү, өстәмә мәгълүмат алу өчен эш көннәрдә сәг. 09-17.00 сәг. кадәр, җомга көнне 15.45 сәг. кадәр (төш вакыты 11.45-12.30) Казан, Вишневский ур., 26 йорт, 1 кат, 1106 каб. Тел. (843)264-30-81 мөрәҗәгать итәргә мөмкин.

 

ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы тарафыннан 2019 нчы елның 18 сентябрь көнне автотранспорт чаралары сату буенча электрон формада аукцион үткәрелә. Сатуга чит илдә җитештерелгән автомобильләр куелды. Сату турында мәгълүматларны   Россия Федерациясенең рәсми сайтында  www.torgi.gov.ru, ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләренең сайтында www.mzio.tatarstan.ru һәм на электрон  мәйдан - sale.zakazrf.ru сайтларында таба аласыз.

Сатуда катнашу өчен претендентлар электрон  мәйдан - sale.zakazrf.ru сайтында теркәлергә тиешләр.

Аукционда катнашу өчен гариза бирү, өстәмә мәгълүмат алу өчен эш көннәрдә сәг. 09-17.00 кадәр, җомга көнне 15.45 сәг. кадәр (төш вакыты 11.45-12.30) Казан, Вишневский ур., 26 йорт, 1 кат, 1106 каб. Тел. (843)264-30-81 мөрәҗәгать итәргә мөмкин.

 


ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования