ЯҢАЛЫКЛАР


12
март 2018 ел.
дүшәмбе

       Министрлыкның  икътисад бүлеге белгечләре хәбәр итүенчә, 2018 елның 28 ферале торышына республика бюджетына дәүләт мөлкәте һәм җир кишәрлекләреннән файдаланудан 70,99 миллион сум акча керде.      

Шул исәптән, статьялар буенча:

мөлкәтне арендалаудан – 16,08  миллион сум - план 26,6 % ка үтәлгән;

җирне арендалаудан – 9,30 миллион сум – план 14,1 % ка үтәлгән;

сервитуттан – 0,05 миллион сум – план 2,3 % ка үтәлгән;

мөлкәтне сатудан – 2,73 миллион сум – план 10,9 % ка үтәлгән;

җир сатудан – 1,81  миллион сум акча кергән;

мөлкәтне ышаныч идарәгә тапшырудан  – 20,3 миллион сум табыш кергән– план 39,9% ка үтәлгән;

дивидентлардан – 20,72  миллион сум – план 19,5 % ка үтәлгән.

 


7
март 2018 ел.
чәршәмбе

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 30.04.2014 № 289 карары белән расланган “2014-2020 елларда ятим балаларны, әти-әни тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны торак урыннар белән тәэмин итү” программасын башкару максатыннан 01.03.2018 ятим балаларга бирү өчен 71 фатир сатып алу буенча дәүләт контракты төзүгә аукцион игълан ителде.

19.03.2018 09:00 – катнашу өчен гаризалар тапшыруның соңгы көне;

23.03.2018 09:35 –ачык аукцион үткәрү.


6
март 2018 ел.
сишәмбе

ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы тарафыннан 2018 елда акционерлык  җәмгыятьләрендә акционерларның еллык гомум җыелышларын үткәрүгә әзерлек буенча  Татарстан Республикасы катнашкан өлеше булган һәм аларга карата махсус хокук (“Алтын акция”) файдаланылган акционерлык  җәмгыятьләренең үткәргән корпоратив чараларын мониторинглана.

 “Акционерлык җәмгыятьләре турындагы” Федераль закон буенча җәмгыятьнең директорлар советы акционерлардан килгән тәкъдимнәрне карарга һәм тиешле срокта акционерларның еллык гомум җыелышлары көн тәртибенә кертелү яки кертелмәве хакында карар кабул итәргә тиеш.

Акцияләре Татарстан Республикасы милкендә булган акционерлык  җәмгыятьләрдә Татарстан Республикасы мәнфәгатьләрен тәэмин итү максатыннан, акционерлык  җәмгыятьләрнең идарә органнарындагы Татарстан Республикасының дәүләт вәкилләренә  2018 елда акционерлык  җәмгыятьләрендә акционерларның еллык гомум җыелышларын үткәрүгә әзерлек сораулары буенча директива һәм акционерлык  җәмгыяте белән идарә итү сораулары буенча карар проектларын яраштыру мөһимлеге турында инструктив хатлар җибәрелде.

Алда әйтелеп үткән директива һәм инструктив хат шулай ук ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләренең рәсми сайтында “Белешмәләр”/“Дәүләт вәкилләре өчен мәгълүмат” бүлекчәсендә урнаштырылган.

Дәүләт Думасы тарафыннан 2018 елның 22 февралендә “Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” Федераль закон кабул ителде.

Бу федераль закон 29.12.2004 № 191-ФЗ “Россия Федерациясенең Шәһәр төзелеше кодексын гамәлгә кертү турындагы” Федераль законга, 24.07.2007 № 221-ФЗ “Кадастр эшчәнлеге турындагы” Федераль законга , шулай ук 13.07.2015 № 218 “Күчемсез милеккә дәүләт теркәве үткәрү турындагы” Федераль законнарга үзгәрешләр кертә.

Бу федераль закон шәхси торак төзелеш объектларына хокукны теркәүнең гадиләштерелгән тәртибе срокларын озынайтуга юнәлтелгән.

Закон 2020 елның 1 мартына кадәр шәхси торак төзелеш объектларын эксплуатацияләүгә кертү рөхсәте язуыннан башка гына  дәүләт кадастр исәбенә куюны һәм хокукны теркәүне башкару мөмкинлеге бирә.

Бу закон шулай ук Россия Федерациясе субъектларына кадастр эшләре буенча соңгы чик максималь бәяләрне (тарифлар, бәя, ставкалар) билгеләү хокукы бирү срокларын да кичектерә.


5
март 2018 ел.
дүшәмбе

2018 елның 3 мартында Татарстан Республикасының дәүләт хезмәткәрләре спартакиадасы кысаларында чаңгы ярышлары үткәрелде. Ярышлар Яшел Үзән шәһәрендәге “Маяк” спорт комплексы базасында үтте. Ир-атлар өчен – 3 км, хатын-кызлар өчен – 1 км дистанция билгеләнгән иде.

ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы хезмәткәрләре, һәрвакыттагыча бу спорт чарасында да актив катнаштылар. Министрлыктан, ярыш шартлары таләп иткәнчә, 4 кешедән торган команда: Минуллин М.Г., Мөбәрәков А.Г., Сәләхова Г.Р., Гатиятова Р.А. катнашты. Спортсменнарга көч биреп торырга җанатарлар һәм аларның гаилә әгъзәләре дә килгән иде.

ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы хезмәткәрләре үз командасы белән горурланалар!

       ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы муниципаль  берәмлекләр белән төзелгән килешмәләр нигезендә муниципаль милек һәм җир кишәрлекләре белән идарә итүдә сату-алу эшләре буенча мониторинг үткәрү эшен дәвам итә.

Килешмәләр киң спектрда үзара хезмәттәшлекне, шул исәптән мөлкәт һәм җир кишәрлекләрен сату-алу эшләре карарлары проектларының законга тәңгәлеген анализлауны камилләштерү буенча эшне күздә тота.

       2018 елның 1 март көненә министрлык тарафыннан ТР муниципаль  берәмлекләреннән килгән 423 сату-алу эше буенча 236 мөрәҗәгате каралды, шуларның 86 сату-алу эше башкару килешенде. 293 е буенча документлар кимчелекләрне төзәтү өчен кире кайтарылды. Моннан тыш, 44 сату-алу эше буенча тиешле документлар җитеп бетмәү сәбәпле, караусыз калдырылды.

      


2
март 2018 ел.
җомга

Татарстан Республикасы күчемсез милек базарын мониторинглау буенча Комитет утырышы булды. ТР Президенты куйган бурычлар нигезендә елга ике тапкыр республиканың шәһәр һәм районнары, шулай ук кайбер авыл җирлекләре дә мониторинглана. Нәтиҗәдә “Күчемсез милек, җир кишәрлекләре һәм арендага куелган бәяләр мониторингы” җыентыгы чыгарылы. Бу елды ул 2018 елның 1 март торышы буенча чыгарыла. Мониторинг сату алу эшләрен башкараган вакытта, шул исәптән дәүләт һәм муниципаль берәмлекләр милке белән эш иткәндә бәя диапазоннарына ориентирлашырга хезмәт итә. Мониторинг базасы өчен булып ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы, республика муниципаль районнарының һәм шәһәр округларының мөлкәт белән идарә итү органнары ярдәме белән бәяләүчеләр берлегенең, бәяләүчеләр эшенә корпоратив заказ бирүчеләр, күчемсез милек базарының һөнәри берләшмәләре, эксперт оешмаларының тәкъдимнәре һәм аналитикасы кулланыла. Мониторинг җыентыгы һөнәри хакимият органнарына, шул исәптән республиканың мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палаталары, оешма-әгъзаларга, ТР Бәяләүчеләр союзы экспертларына куллану өчен түләүсез таратыла.

 


28
февраль 2018 ел.
чәршәмбе

ТР бәяләүчеләр Союзының чираттагы Эксперт-консультацияләү советы утырышында Зәй шәһәрендә һәм Зәй МР торак булмаган бүлмәләр бәясен һәм җир кишәрлегеннән файдалану хокукын бәяләү турында исәп-хисап буенча рецензент буларак эксперт Резидә Бетретдинова чыгыш ясады.

Ул типик хаталарга, бәяләү объектының базар бәясен анализлау һәмфадаланылган исәп-хисаплар күләме һәм корректировкаларны нигезләү кулланыла торган финанс исәп-величин һәм корректировокмөһимлегенә җентекләп тукталып үтте.

Актив фикер алышу барышында Совет әгъзалары, квалификацияле экспертлар Дмитрий Захматов, Андрей Лисичкин, Дамир Тимершин, Марат Сөләйманов, Юрий Чеботарев тәкъдим ителгән һөнәри фикер проектларына ен барышында конструктив тәкъдимнәр керттеләр. ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы позициясен бәяләү бүлеге башлыгы Лариса Швецова чагылдырды. Зәй МР мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы җитәкчесе Рәис Шайхиев район территориясендәге бәяләнә торган объектларга һәм аның аналогларына тулы бәяләмә характеристика бирде, һәм аларның муниципаль милек керемлелеген тәшкил итүче буларак инвестицион яктан җәлеп итү кебек төп өлеше мәсьәләләренә тукталды.

Ул экспертларга әһәмиятле методик һәм гамәли ярдәм өчен рәхмәт белдерде, һәм бәяләү сыйфатын күтәрү буенча яңа алымнарның аеруча кирәклегенә тукталды. Алга таба да нәтиҗәлерәк хезмәттәшлек итүгә ышыныч белдерде. 

 


27
февраль 2018 ел.
сишәмбе

Дәүләтнең социаль политикасының иң приоритетлы  юнәлешләренең берсе булып бүгенге көндә күп балалы гаиләләргә ярдәм итү тора.

Ана капиталы белән беррәттән түләүсез җир кишәрлеге алу мөмкинлеге күп гаиләләргә мөһим стимуллаштыру , һәм һичшиксез гаилә институтын үстерүгә һәм бала тудыруны арттыруга йогынты ясаучы чара булып тора. ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы республика Хөкүмәте тарафыннан регионда бу программаны тормышка ашыру буенча җаваплылык үзәге итеп билгеләнде.

Татарстан Республикасында барлыгы 50,5 меңнән артык күп балалы гаилә исәпләнә. Шуларның 45,1 меңнән артыгы җир кишәрлеге алучылар исемлегенә кертелгән. ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы Татарстан Республикасының җирле үзидарә органнары белән берлектә күп балалы гражданнарга җир кишәрлекләре бирү процессын оештыру буенча эш алып бара.

Нәтиҗәдә, 29 меңнән артык күп балалы гаилә шәхси милеккә җир кишәрлеге алды.

Кызганычка каршы, беренче чиратта җир кишәрлекләренең дефицит булуы белән бәйле проблемалар да бар. Бу сорау аеруча, күп балалы гаиләләр саны аеруча күп, ә шәһәр яны җирләре интенсив рәвештә үзләштереп килә торган Казан һәм Яр Чаллы шәһәрләрендә тора.

Бу сорауны чишү өчен Татарстан Республикасының Тукай муниципаль районы тарафыннан Яр Чаллы шәһәре муниципаль милкенә Семекеево һәм Калмаш авылларындагы җир кишәрелекләре бирелде. Семекеево авылының 34 гектар мәйданлы  җир массивында 290 җир кишәрлеге кадастр исәбенә куелды. Күп балалы гаиләләргә җир кишәрлеге бирү тәмамланды диярлек. Калмаш авылындагы җир массивына карата генераль планга үзгәрешләр кертү буенча эш башкарыла.

Моннан тыш, 2017 елда Яр Чаллы шәһ. Башкарма комитеты һәм ТР Тукай муниципаль районы җитәкчелегенең бердәм эше нәтиҗәсендә муниципаль район тарафыннан күп балалы гаиләләргә бирү өчен юридик затлар милкендә булган җир кишәрлекләре тәкъдим ителде.

Казан шәһәрендәге җирләрнең дефицитлыгы проблемасын чишү өчен Министрлык тарафыннан Россия Федерациясе милкендәге җир кишәрлекләренә карата Торак өлкәсендә бердәм үсеш институты белән нәтиҗәле хезмәттәшлек башкарыла. Россия Федерациясе милкендәге җир кишәрлекләрен нәтиҗәле файдалануны бәяләү һәм торак төзелешен үстерү буенча Хөкүмәт комиссиясе карарлары белән Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисенең Беренче урынбасары И.И.Шувалов җитәкчелегендә Татарстан Республикасына гомуми мәйданы 639,4 га булган Россия Федерациясе милкендәге җир кишәрлекләре белән идарә итү вәкаләтләре тапшырылды. Шуларның 2500 артык җир кишәрлеге Казан шәһәрендәге күп балалы гаиләләргә бирү өчен формалаштыру планлаштырылды.

 

2018 елның 18 мартында Россия Федерациясе Президентын сайлаулар була.

Сез үзегезнең сайлау участогыгызны монда белә ала аласыз: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/


ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Copyright © 2003 — 2018
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
Яндекс цитирования