Төп функцияләр:

  • Министрлыкта коррупциягә каршы көрәш политикасын тормышка ашыру буенча эшне оештыра, физик һәм юридик шәхесләрнең җир кишәрлекләре сату һәм арендага бирү, дәүләт милкен хосусыйлаштыру процессында законсыз гамәлләрен ачыклый һәм кисәтә;
  • яшерен документлар белән эш вакытында яшертен режим, мәгълүмати иминлекне тәэмин итә, Министрлыкның структур подразделениеләре эшчәнлеге процессында Яшерен мәгълүматның читкә таралуын кисәтү буенча чаралар башкара;
  • дәүләт гражданлык хезмәткәрләре тарафыннан Закон белән билгеләнгән чикләүләрне үтәүне контрольдә тота, аларның мөлкәт, еллык табыш һәм мөлкәти вазифалар характерындагы бирелгән мәгълүматларының дөреслеген тикшерә;
  • Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе хокук саклау органнары белән Министрлык подразделениеләре эшчәнлеген координацияли һәм алып баруда үзара хезмәттәшлек итә;
  • хезмәткәрләр тарафыннан Министрлыкта урнаштырылган эчке тәртип, хезмәт регламентын һәм хезмәт этикасы нормаларын үтәүне тәэмин итә;
  • идарә эш планын (квартал, еллык) әзерләүне тәэмин итә, планлаштырылган чараларның үтәлешен анализлый, Министрга тәкъдимнәр кертә;
  • идарәгә йөкләнелгән эш кәгазъләренең (карарлар, боерык, коллегия карарлары, һ.б.) үтәлешен оештыра;
  • Министрлыктагы төрле юнәлештәге оештыру эшчәнлеге һәм кадрлар  белән бәйле эш, коллегиягә әзерлек һәм үткәрү, оператив киңәшмәләр оештыру, хезмәткәрләрне федераль, республика һәм урында үткәрелгән чараларда катнаштыру, эш кәгазьләрен башкару буенча билгеләнгән исәп алып бару эшен оештыруны башкара;
  • Министрлыкның гражданнар оборонасы өлкәсендәге эшчәнлеген һәм мобилизацияләү эшен оештыра.
Камалов Айдар Хисаметдин улы
Камалов Айдар Хисаметдин улы
Эшләр белән идарә итүче
Үзара бәйләнешле белдерү
Телефон: (843) 221-40-80
E-Mail:

Матбугат чаралары белән хезммәттәшлек итү һәм чараларны тормышка ашыру бүлеге

Строева Валентина Петр кызы
Строева Валентина Петр кызы
Бүлек башлыгы

Телефон: (843) 221-40-75
E-mail:

Әскәрова Тәнзилә Зиннәт кызы
Әскәрова Тәнзилә Зиннәт кызы
Әйдәп баручы белгеч

Телефон: (843) 221-40-06
E-mail:

Барсукова Рәшидә Наил кызы
Барсукова Рәшидә Наил кызы
I категорияле белгеч

Телефон: 3-53
E-mail:

Залесская Наталья Василий кызы
Залесская Наталья Василий кызы
I категорияле белгеч

Телефон: (843) 221-40-83
E-mail:

Канцелярия эшләрен алып бару һәм контрольдә тоту бүлеге

Румянцева Гөлнур Нияз кызы
Румянцева Гөлнур Нияз кызы
Бүлек башлыгы

Телефон: (843) 221-40-81, (843) 236-27-71 (Факс)
E-mail:

Волгина Галина Анатолий кызы
Волгина Галина Анатолий кызы
I разрядлы өлкән белгеч

Телефон: (843) 221-40-83
E-mail:

Миннебаева Илнара Ренат кызы
Миннебаева Илнара Ренат кызы
1 категорияле белгеч

Телефон: (843) 221-40-83
E-mail:

Сибгатуллина Лилия Ренат кызы
Сибгатуллина Лилия Ренат кызы
1 категорияле белгеч

Телефон: (843) 221-40-83
E-mail:

Административ-хуҗалык хезмәте

Шǝмсетдинова Лидия Иван кызы
Шǝмсетдинова Лидия Иван кызы
Өлкән белгеч

Телефон: (843) 221-40-84
E-mail:

Copyright © 2003 — 2018
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
Яндекс цитирования