Бәяләү бүлеге

назад

Төп функцияләре:

 • Татарстан Республикасы дәүләт милке объектларының гамәлдәге законда каралган очракларда бәйсез бәяләүчеләр тарафыннан базар бәясен бәяләүне тәэмин итә;
 • мөлкәт объектлары: бина һәм корылмалар, җир кишәрлекләре, транспорт чаралары һәм җайланмалар, акция пакетлары, объектларга карата идарәчелек карарлары буенча сатуга омтылыш булган очракта аренда хокукын бәясен килешүне башкара;
 • бәяләү эшчәнлеге буенча гамәлдәге закон нигезендә Дәүләт мөлкәтен бәяләү буенча методик нигезләмәләр һәм тәкъдимнәрне эшли;
 • Татарстан Республикасы буенча депозит һәм аренда ставкаларына, җир кишәрлекләре, күчемсез милек объектларына бәя мониторингы һәм анализ ясый;
 • бәяләү эшчәнлеге сораулары буенча Дәүләт теркәве, кадастры һәм картографиясе федераль хезмәте идарәсе, Татарстан Республикасы буенча дәүләт милке белән идарә итү Территориаль идарә итү Федераль агентлыгы, Бәяләү эшчәнлеге буенча милли шура, бәяләүчеләрнең мөстәкыйль оешмалары һәм укыту оешмалары белән үзара хезмәттәшлек итә;
 • өстә торучы оешмалар, министрлыклар һәм ведомстволар тарафыннан бирелгән мөлкәт объектлары бәяләре турындагы исәп-хисапларга экспертизалар ясый;
 • Министрлыкның теге яки бу мөлкәт объектлары буенча бәяләрне килешү турындагы карар проектларын әзерли;
 • Татарстан Республикасы дәүләт милкендәге туктатылган яки башкарылып чыкмаган төзелеш объектлары буенча чыгым һәм төп фондны исәптән чыгару буенча Комиссия эшчәнлеген оештыру-методик яктан тәэмин итүне башкара;
 • Татарстан Республикасы дәүләт милкендәге туктатылган яки башкарылып чыкмаган төзелеш объектлары буенча чыгым һәм төп фондны исәптән чыгару турында Министрлык карары проектларын әзерли;
 • җирле үзидарә органнарына профессионал бәяләүчеләр белән хезмәттәшлек итүдә, шулай ук төп фондны исәптән чыгару сораулары буенча практик һәм киңәш бирү ярдәме күрсәтә;
 • Татарстан Республикасы дәүләт милкендәге төп фондны исәптән чыгару тәртибе, бәяләү эшчәнлеге сораулары буенча оешма һәм гражданнарга Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе кануннары торышын аңлату буенча хезмәт күрсәтә.
Швецова Лариса Герман кызы
Бәяләү бүлеге
Швецова Лариса Герман кызы
Бүлек башлыгы
Телефон:
(843) 221-40-55
Email:
Камалова Зөлфия Миңнезыятдин кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 221-40-58
Email:
Миңнеханова Эльвира Фидаил кызы
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
(843) 221-40-77
Email:
Гриднев Никита Сергей улы
1 разрядлы өлкән белгеч
Телефон:
(843) 221-40-03
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования