Җир ресурслары идарәсе

назад

Төп функцияләре:

 • Татарстан Республикасындагы җир мөнәсәбәтләрен камилләштерүче һәм регламентлаштыручы закон чыгару актлары, хокукый норматив актлар проектларын, җир ресурслары белән идарә итү һәм файдалану алымнары, җир исәбе системасын башкару, Татарстан Республикасы икътисады  һәм аның социаль ориентациясенең эффективлыгын арттыру максатыннан җир реформасы механизмын тормышка ашыру, җир базары әйләнеше һәм идарә итү материаллары, тиешле методик һәм идарә компетенциясенә кергән башка сораулар буенча проектлар әзерләү эшендә катнаша;
 • министрлык идарәсенә башка структур подразделениеләрдән яки башка хакимият органнарыннан һәм ведомстволардан карау өчен килгән  норматив хокук актлары проектларына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча тәкъдимнәр әзерләү белән шөгыльләнә;
 • Татарстан Республикасындагы җир реформасын тормышка ашыру буенча бу өлкәдә кызынсынучанлыгы булган министрлыклар һәм ведомстволар катнашында формалаштыруны тәэмин итә;
 • җир мөнәсәбәтләрен көйләүгә кагылышлы дәүләт программаларын тормышка ашыру һәм эшкәртүдә катнаша;
 • Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты, Иминлек шурасының Татарстан Республикасындагы җир реформасы өлкәсенә кагылышлы карарларын үтәүне, шулай ук тәңгәл килүче дәүләт программаларын, идарәнең бурычларына кагылышлы чара планнарын тормышка ашыруны контрольдә тота;
 • дәүләт хаҗәте өчен җир резервлары булдыру чараларын башкара, алардан дәүләт максатларында файдалану, торак йортлар төзү буенча тәкъдимнәр кертә, социаль ипотека буенча торак йортлар төзү өчен җир кишәрлекләре бүлеп бирүне тәэмин итә;
 • Закон нигезендә Татарстан Республикасы милкендәге җирләргә хокукый дәүләт теркәве үтү белән бәйле эшләрне башкара һәм оештыра;
 • барлык төрдәге җирләрнең һәм аларны тапшыру урындагы мәгълүмати базасын булдыра һәм алып бара, ТР резервындагы җирләрнең дәүләт Реестрына кертә, күп балалы гаиләләрнең җир кишәрлекләре өчен язган гаризалар Реестрын алып бара;
 • ТР Министрлар Кабинетының күчемсез милек объектлары җирләрен хосусыйлаштыру, җирләрне хосусыйлаштыру, арендага бирү, түләүсез файдалану турындагы боерык проектларын әзерли;
 • ТР дәүләт оешмаларын хосусыйлаштыру вакытында, дәүләт өлеше булган оешмалар барлыкка килгәндә җирләрне устав капиталына кертүне тәэмин итә;
 • ТР Дәүләт милкендә булган җир кишәрлекләрен сату-алу, арендага бирү шартнамәләре, аларга өстәмә килешмәлекләр төзи, субарендага, залогка бирүне яраштыра;
 • дәүләт хакимияте һәм муниципаль берәмлекләрдән килгән хатлар, хәбәрләр, мөрәҗәгатьләрне карый, күрсәтелгән адресатларга җаваплар әзерли һәм җибәрә;
 • ТР милкендәге җир кишәрлекләрен сату һәм арендалаудан кергән акчаларны дәүләт бюджетына стабиль рәвештә кертүне тәэмин итә, әлеге юнәлештә каршылыклы эшләр буенча гамәлләр кыла;
 • җир кишәрлекләрен бер категориядән икенчесенә күчерү белән бәйле эшләрне башкара;
 • ТР һәм РФ җир мөнәсәбәтләре өлкәсендәге Закон һәм башка норматив хокукый документациянең исәбен алып бара.
Мөбәрәков Алмаз Газинур улы
Бүлек башлыгы
Телефон:
(843) 221-40-36
Email:
Җирләрнең категориясен үзгәртү һәм җир кишәрлекләрен торак пунктларның чикләренә кертү бүлеге
Миндубаева Гүзәл Эдуард кызы
Телефон:
(843) 221-40-30
Email:
Дәүләт җирләреннән нәтиҗәле файдалану бүлеге
Абдуллина Энҗе Азат кызы
Бүлек башлыгы
Телефон:
(843) 221-40-34
Email:
Җир сораулары буенча җирле үзидарә органнары белән хезмәттәшлек итүне оештыру бүлеге
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования