Хокук идарәсе

назад

Төп функцияләр:
  • Татарстан Республикасы милкендә булган мөлкәт һәм җир ресурслары белән адарә итү буенча материалларга хокукый экспертизалар ясый;
  • Татарстан Республикасы дәүләт предприятиеләре һәм башка оешмаларның устав проектларын әзерләү һәм хокукый экспертизалар үткәрә;
  • Министрлык тарафыннан хуҗалык һәм башка килешмәәр төзү һ      әм әзерләү буенча эшләрдә катнаша, аларның тиешле үтәлешен тәэмин итүдә чаралар күрә;
  • Минисрлык белгечләренә, Министрлыкка караган ведомстволарга милек, мөлкәт, җир ресурслары белән идарә итү сораулары буенча консультация бирә;
  • судларда Татарстан Республика милке хокукларын яклый;
  • Министрлык эшчәнлегенең төп юнәлешләре буенча норматив актлар эшли;
  • Министрлык өлкәсендә Татрстан Республикасы законнарын камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерли;
  • муниципаль берәмлекләр территорияләрендәге җирле үзидарә органнарына милек һәм җир ресурлары белән идарә итү сораулары буенча методик ярдәм күрсәтә;
  • Министрлык хокук актларының ТР Юстиция министрлыгында дәүләт теркәве үтүен һәм аларның рәсми рәвештә бастырылуын тәэмин итә.

 

Галәүтдинов Зөлфәт Зәкиулла улы
Хокук идарәсе
Галәүтдинов Зөлфәт Зәкиулла улы
Идарә башлыгы
Телефон:
(843) 221-40-11
Email:
Евченко Инна Геннадий кызы
Бүлек башлыгы
Телефон:
(843) 221-40-16
Email:
Методология һәм муниципаль мөлкәт мөнәсәбәтләрен формалаштыру бүлеге
Хәбибуллин Рамил Альберт улы
Бүлек башлыгы
Телефон:
(843) 221-40-13
Email:
Дәүләтнең мөлкәти мәнфәгатьләрен яклау бүлеге
Ишмаков Ислам Альмир улы
Бүлек башлыгы
Телефон:
(843) 221-40-20
Email:
Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләрен хокукый тәэмин итү бүлеге
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования