Татарстан Республикасын дәүләт хакимиятенең башкарма органнары һәм ТР дәүләт хакимияте тарафыннан бирелү өчен мөһим һәм мәҗбүри булган, һәм дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы оешмалар тарафыннан хезмәт күрсәтү исемлеге

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International