Дәүләт мөлкәтен сату буенча аукцион
11.10.2012

 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ            И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Вишневского ул., д. 26,  г. Казань, 420043

Тел.: (843) 236-90-60; факс: 236-27-71

E-mail: mzio@tatar.ru, http://mzio.tatar.ru

 ОКПО 57252939, ОГРН 1021602851753,

ИНН/КПП 1655043430/165501001

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ   ҖИР ҺӘМ МӨЛКӘТ       МӨНӘСӘБӘТЛӘРЕ МИНИСТРЛЫГЫ

Вишневский урамы, 26 нче йорт, Казан шәһәре,

420043, Тел.: (843) 236-90-60; факс: 236-27-71

E-mail: mzio@tatar.ru, http://mzio.tatar.ru

ОКПО 57252939, ОГРН 1021602851753,

 ИНН/КПП 1655043430/165501001

 

11 октябрь, 2012 ел.

Матбугат релизы

                             

 ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы,  21.12.2001 №178-ФЗ “Муниципаль һәм дәүләт мөлкәтен хосусыйлаштыру турындагы” Федераль Законга, 26.07.2004 № 43-ЗРТ “Муниципаль һәм дәүләт мөлкәтен хосусыйлаштыру турындагы” Татарстн Республикасы Законына таянып, ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы боерыкларына нигезләнеп, 2012 елның 11 октябрендә сәгать 10.00 да, Казан шәһәре, Вишневский урамы, 26 адресы буенча куелган бәяне күтәрүгә ачык формада тәкъдимнәр кертү юлы белән дәүләт мөлкәтен сату буенча аукцион үткәрә.

 

Лотлар турында һәм документлар тапшыру буенча тулырак мәгълүматны монда карый аласыз.артка

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International