ТР Министрлар Кабинетының “Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә торган объектларны дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә, җир кишәрлекләре бирмичә һәм сервитутлар билгеләү тәртибен һәм шартларын раслау турында” 2015 елның 5 июнендәге 416 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә торган объектларны дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдә яки җир кишәрлекләрендә, җир кишәрлекләре бирмичә һәм сервитутлар билгеләмичә урнаштыру тәртибенә һәм шартларына үзгәрешләр кертү турында" 05.06.2015 № 416 карары проекты

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International