"2019 елның 1 сентябренә күчемсез милек объектлары, җир кишәрлекләре бәяләре һәм аренда ставкалары мониторингы" ның чираттагы җыентыгы чыгарылды

3 октябрь 2019 ел., пәнҗешәмбе

07.09.2009 елдагы «Татарстан Республикасының Бәяләүчеләр союзы» Коммерциясез Партнерлыгы Идарәсе тарафыннан расланган "2019 елның 1 сентябренә күчемсез милек объектлары, җир кишәрлекләре бәяләре һәм аренда ставкалары мониторингы" ның чираттагы җыентыгы чыгарылды.

Җыентык ТР муниципаль районнары һәм шәһәр округлары буенча түбәндәге мәгълүматны үз эченә ала:
- Коммерция Күчемсез милеккә бәяләр мониторингы;
- Коммерция күчемсез мөлкәтенең аренда ставкалары мониторингы;  
- Җир кишәрлекләренә бәяләр мониторингы;
- Җир кишәрлекләренә аренда ставкалары мониторингы. 
- Татарстан Республикасы территориясендә торак күчемсез мөлкәтнең уртача базар бәясенә Мониторинг (яңа бүлек).

Бәяләр диапазонын билгеләгәндә, бәянең максималь һәм минималь күрсәткечләреннән, шулай ук, ачыктан-ачык дөрес булмаган яки каршылыклы мәгълүматлардан тыш, мәгълүматны математик эшкәртү үткәрелде.

Бәяләр мониторингы белешмә характерына ия һәм алыш-бирешләр ясау өчен нигез буларак кулланыла алмый, чөнки җир кишәрлекләренең индивидуаль үзенчәлекләрен (рельеф, конфигурация, локаль урнашу, мәйданы, рөхсәт ителгән файдалану төрен, сервитутлар һәм мәшәкатьләр булу, сату мөмкинлеген, экологик факторлар, пычрату һәм башка факторлар), капиталь төзелеш объектлары (архитектура-планлаштыру карарлары, тузу һәм искерү, авырулар булу мөмкинлеген, сәүдә мөмкинлеге, мәйдан, локаль урнашу һәм башка факторларны исәпкә алмый).

Җыентыкта Сез шулай ук бәяләү эшләрен үткәрүгә тарифлар турында да мәгълүмат таба аласыз.
Җыентык Партнерлык идарәсе карары буенча бушлай партнерлык белән килешүләре булган, түләүсез мәгълүмат алмашуны күздә тоткан партнер-оешмалар, дәүләт (муниципаль) милке белән эш итәргә вәкаләтле хакимият органнарына тапшырыла.
Бәяләр мониторингы белән бәйле сораулар буенча «Татарстан Республикасының Бәяләүчеләр союзы» КП дирекциясенә +7 (843) 236-57-53 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International