Коррупциягә каршы хокукый агарту: дәүләт граждан хезмәтендә мәнфәгатьләр конфликты һәм аны җайга салу тәртибе (7 өлеш)

2021 елның 11 октябре, дүшәмбе

Типлаштырылган хәл:

Мәнфәгатьләр конфликты белән бәйле кыйммәтле кәгазьләр, банк кертемнәренә ия булу.

Хәл тасвирламасы:

Дәүләт хезмәткәре һәм/яки аның туганнары дәүләт идарәсенең аерым функцияләрен гамәлгә ашыручы оешманың кыйммәтле кәгазьләренә ия.

Булдырмау һәм җайга салу чаралары:

Дәүләт хезмәткәре дәүләт идарәсенең аерым функцияләрен гамәлгә ашыручы оешманың кыйммәтле кәгазьләренә ия булган очракта, ул яллаучы вәкиленә һәм турыдан-туры начальникка язма рәвештә шәхси кызыксынуы турында хәбәр итәргә, шулай ук кыйммәтле кәгазьләрне ышанычлы идарәгә тапшырырга тиеш.

Булдырмау һәм җайга салу чаралары:

Дәүләт хезмәткәре дәүләт идарәсенең аерым функцияләрен гамәлгә ашыручы оешманың кыйммәтле кәгазьләренә ия булган очракта, ул яллаучы вәкиленә һәм турыдан-туры начальникка язма рәвештә шәхси кызыксынуы турында хәбәр итәргә, шулай ук кыйммәтле кәгазьләрне ышанычлы идарәгә тапшырырга тиеш.

Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, дәүләт хезмәткәре үзенә караган кыйммәтле кәгазьләр белән идарә итүне ышанып тапшыра ала торган идарәче оешманы яки ышанычлы идарәчене сайлау проблемасы бар. Моннан тыш, кыйммәтле кәгазьләрне ышанычлы идарәгә тапшыру мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килүгә һичшиксез китермәячәк, ягъни һәрвакыт тулы чара дип таныла алмый, шуңа бәйле рәвештә дәүләт хезмәткәрләренә кыйммәтле кәгазьләрне читләштереп алу турында ирекле карар кабул ителергә мөмкин.

Дәүләт хезмәткәренең туганнары дәүләт идарәсенең аерым функцияләрен гамәлгә ашыра торган оешманың кыйммәтле кәгазьләренә ия булса, дәүләт хезмәткәре яллаучы вәкиленә һәм турыдан-туры начальникка язма рәвештә шәхси кызыксынуы турында хәбәр итәргә тиеш. Мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу максатларында дәүләт хезмәткәренә туганнарына кыйммәтле кәгазьләрне ышанычлы идарәгә тапшырырга яки аларны читләштерү мәсьәләсен карарга тәкъдим итәргә кирәк.

Дәүләт хезмәткәрләренә мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча чаралар кабул ителгәнче, яллаучы вәкиленә дәүләт хезмәткәрен дәүләт хезмәткәре яки аның туганнары булган оешмага карата вазыйфаи (хезмәт) бурычларын үтәүдән читләштерергә киңәш ителә.

Аңлатма:

Шуны истә тотарга кирәк: дәүләт хезмәткәрләренә керем китерүче кыйммәтле кәгазьләр, акцияләр (оешмаларның устав капиталларында катнашу өлеше) белү мәнфәгатьләр каршылыгына китерергә мөмкин булса, ул үзенә караган кыйммәтле кәгазьләрне ышанычлы идарәгә тапшырырга тиеш.

Дәүләт хезмәткәренең туганнары өчен кыйммәтле кәгазьләр белүгә чикләүләр куелмаган. Шуңа да карамастан, дәүләт хезмәткәренең туганнары милкендә дәүләт хезмәткәренең эшчәнлегенә вазыйфаи бурычларны үтәү барышында йогынты ясарга мөмкин булган оешманың кыйммәтле кәгазьләре булу да мәнфәгатьләр каршылыгына китерә дип аңларга кирәк.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International