Җир кишәрлегенә карата рөхсәт ителгән яки шартлы рәвештә рөхсәт ителгән бер яки берничә төп, шартлы рәвештә рөхсәт ителгән яки ярдәмче төр билгеләнергә мөмкин

2022 елның 11 гыйнвары, сишәмбе

2022 елның 10 гыйнварында "Россия Федерациясе Җир кодексының 7 статьясына һәм "күчемсез милекне дәүләт теркәвенә алу турында"Федераль законның 8 статьясына үзгәрешләр кертү хакында" 30.12.2021 ел, № 493-ФЗ Федераль закон үз көченә керде.

Закон нигезендә җир кишәрлегенә карата рөхсәт ителгән яки шартлы рәвештә рөхсәт ителгән бер яки берничә төп, шартлы рәвештә рөхсәт ителгән яки ярдәмче төр билгеләнергә мөмкин.

Куллануның төп яки шартлы рәвештә рөхсәт ителгән төре җир кишәрлегенә хокук иясе тарафыннан, рөхсәт ителгән рөхсәтнең тиешле төре турында белешмәләр кертелгәннән соң, сайлап алынган дип санала. Бердәм дәүләт реестрына җир участогыннан рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре турында белешмәләр кертү таләп ителми.

Бердәм дәүләт реестрында җир кишәрлегеннән рөхсәт ителгән файдалану төре турында белешмәләр булмаган очракта, «күчемсез милеккә хокукларны һәм аның белән алыш-бирешләрне дәүләт теркәвенә алу турында» Федераль закон үз көченә кергәнче бирелгән әлеге җир кишәрлегенә хокук билгели торган һәм (яки) хокук раслый торган документта күрсәтелгән рөхсәт ителгән куллану төре сайланган дип санала.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International