"Дача амнистиясе" 2031 елның 1 мартына кадәр озайтылды

2022 елның 13 гыйнвары, пәнҗешәмбе

2021 елның 30 декабрендә РФ Президенты «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 478-ФЗ номерлы Федераль законга кул куйды

Закон Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы үз көченә кергәнче төзелгән, аларга карата хокук билгели торган документлар, шулай ук җиргә хокуклар турында документлар булмаган торак йортларга, яңа төзелә торган торак һәм бакча йортларына, гражданнарга Россия Федерациясе Җир кодексы үз көченә кергәнче бирелгән җир кишәрлекләренә, күпфатирлы йортлар урнашкан җир кишәрлекләренә гражданнарның хокукларын алу һәм рәсмиләштерү тәртибен гадиләштерүгә юнәлдерелгән. Күздә тотылган тәртип гражданнар өчен күчемсез милек объектларына хокукны рәсмиләштерүнең гади һәм уңайлы шартларын тудырачак.

Аерым алганда, 1998 елның 14 маена кадәр даими яшәү өчен торак пункт чикләрендә урнашкан һәм гражданның һәм башка затларның милек хокукы булмаган торак йортны куллана торган гражданин 2031 елның 1 мартына кадәр әлеге торак йорт урнашкан дәүләт яисә муниципаль милектәге бушлай җир кишәрлеген милеккә алу хокукына ия. Шул ук вакытта мондый йорт урнашкан җир кишәрлеге дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдән яки җир кишәрлекләреннән төзелү җир кишәрлегенең урнашу схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга мөмкин.

Федераль закон нигезендә мондый җир кишәрлеген бирүне алдан килештерү турында гаризага теркәлә торган документлар исемлеге, вәкаләтле башкарма хакимият органы яки җирле үзидарә органы тарафыннан аны бирүне алдан килештерү яисә килештерү турында Карар кабул итү тәртибе билгеләнә.

Федераль закон нигезендә, күрсәтелгән торак йорт урнашкан җир кишәрлегенә милек хокукын дәүләт теркәве әлеге йортның дәүләт кадастр исәбенә алып, дәүләт хакимияте органы яисә җирле үзидарә органы гаризасы буенча торак йортка граждан милкенең хокукын дәүләт теркәве белән бер үк вакытта гамәлгә ашырыла.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International