Коррупциягә каршы хокукый агарту: дәүләт граждан хезмәткәрләренең милеккә кыйммәтле кәгазьләр сатып алу мөмкинлеге (2 өлеш)

2023 елның 25 гыйнвары, чәршәмбе

Чит ил финанс коралларына ия булу һәм (яки) куллану тыю кайчан эшли башлый? Әгәр граждан чит ил финанс инструментларына ия булса һәм дәүләт граждан хезмәте вазыйфасын биләүгә дәгъва итсә, мондый инструментлардан файдалану тыела икән, нәрсә эшләргә?

Әлеге тыю 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законның 2 статьясындагы 1 өлешенең 1 пунктында күрсәтелгән вазыйфаны биләү (биләү) көненнән эшли башлый. Шул ук вакытта әлеге вазыйфаны биләгән көннән алып, чит ил финанс инструментларын читләштерүне гамәлгә ашыру өчен өч ай вакыт каралган (2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясындагы 3 өлеше нигезендә).

2.Чит ил финанс инструментларын читләштерә алмаган очракта нинди гамәлләр тәртибе бар?

Тиешле таләпләрне үти алмаган очракта
чит ил дәүләтенең компетентлы органнары тарафыннан салынган, территорияләрендә чит ил финанс инструментлары булган әлеге дәүләт законнары нигезендә яки карала торган тыю билгеләнгән затларның ихтыярына бәйле булмаган башка хәлләргә бәйле рәвештә, мондый таләпләр күрсәтелгән арест гамәлдә булу, күрсәтелгән кулга алуны туктату, күрсәтмә бирүне тыю яки бүтән дәүләтләрне туктату көненнән өч ай эчендә үтәлергә тиеш шартлар (2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясындагы 2 өлеше).

2013 елның 7 маендагы Федераль законның 3 статьясындагы 2 өлеше нигезендә
№ 79-ФЗ тиешле таләпләрне үтәмәүнең һәр очрагы билгеләнгән тәртиптә хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу комиссиясе утырышында каралырга тиеш.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International