Шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законга үзгәртүләр кабул ителде

2021 елның 30 декабре, пәнҗешәмбе

2021 елның 27 декабрендә 104-ЗРТ номерлы “Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы” Законның 6нчы матдәсенә үзгәртүләр кертү турындагы” Закон кабул ителде.

2021 елның 6 декабрендә гамәлгә кергән 408 номерлы “РФ аерым закон актларына үзгәртүләр кертү турындагы” Закон белән “РФ Шәһәр төзелеше кодексына муниципаль берәмлекләрнең территориаль планлаштыру схемалары эчтәлеген билгеләүче үзгәртүләр кертелде.

Үзгәртүләр буенча, муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасы эчтәлеге авыл җирлекләре чигендә урнашкан торак пунктлар чиге схемасы белән тулыландырылган. Әлеге карта муниципаль районның вәкаләтле органы авыл җирлегенең генераль планы кирәксез, дип карар чыгарган очракта гына кирәк.

Муниципаль районның вәкаләтле органы авыл җирлегенең генераль планы кирәксез, дип карар чыгарган очракта, торак пунктлар чиге турындагы белешмәләр муниципаль районның территориаль планлаштыру схемасына мәҗбүри кушымта буларак куела.

 

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International